Copy

Invitation fra Andelskassen Oikos

Generalforsamling 2017

Andelskassen Oikos inviterer andelshavere, kunder og andre interesserede til årets generalforsamling i København.
Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 22. april kl. 13 i Osramhuset på Nørrebro.
GF 2016
TID OG STED
Lørdag d. 22. april 2017 kl. 13-16
Osramhuset, Lille Sal
Valhalsgade 4, 2200 København N
Kære <<First Name>>

2016 var et begivenhedsrigt år for Andelskassen Oikos.

I efteråret blev drømmen om ny netbank, mobil-app og eget Visa/Dankort til virkelighed, da Oikos konverterede til datacentralen SDC.

Dette havde ikke været muligt uden stor opbakning fra vores andelshavere, som bidrog til investeringen ved at købe andelskapital.

Kom og hør om året der gik fra Oikos' direktør, Allan Andersen, og brug en eftermiddag på at lære din andelskasse bedre at kende.

Venlige hilsner fra Andelskassen Oikos
DAGENS PROGRAM
13:00-13:45
Ankomst og registrering af stemmeberettigede
Frokost fra Generoso Peruvian Street Kitchen

13:45-15:30
Ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne

15:30-16:00
Oplæg ved Rasmus Hougaard Nielsen fra Gode Penge
Frokosten er gratis, men tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig.
Klik på linket nedenfor eller send en mail til kbh@oikos.dk, hvis du deltager.
(Giv os venligst besked, hvis du er vegetar)
Tilmelding
Vi starter dagen med en let peruansk frokost fra Generoso Peruvian Street Kitchen.

Generoso er ejet af Ernesto Oregón, som er kunde i Oikos. Ernestos passion er det peruanske kreolske køkken, som er et fusionskøkken med inspiration fra fire verdensdele.

Læs mere her: generoso.dk
Dagen afsluttes med et spændende oplæg ved Rasmus Hougaard Nielsen fra foreningen Gode Penge.

Rasmus vil fortælle om foreningens arbejde for et stabilt og demokratisk pengesystem uden bobler og kriser. Skal bankerne fortsat skabe penge ud af den blå luft?

Læs mere her: godepenge.dk
Årsrapport 2016
Årsrapporten bliver delt ud på generalforsamlingen.
Rapporten kan rekvireres på kontorerne som pdf-fil eller i papirudgave fra 14. april. Send en mail til aarhus@oikos.dk, hvis du ønsker at få rapporten tilsendt.
Stemmeseddel
Er du andelshaver, får du udleveret en stemmeseddel til generalforsamlingen.
Er du forhindret i at møde op, kan du give fuldmagt til en anden andelshaver i Oikos (jf. vedtægterne §10, stk. 1). Skriv navn og adresse på vedkommende, som du giver fuldmagt til at stemme for dig, på en seddel med din underskrift og dato.
Forslag til vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen

§1, stk. 1
Stedangivelse for andelskassens kontorer slettes.

§4
Brugen af begreberne udtræden, indløsning og frigivelse gøres konsistent.

§4, stk. 5
Tilpasses i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning nr. 648/2012.

§4, stk. 7
Begrebet "ECU" erstattes med begrebet "euro".

§5
Det tilføjes, at andelskassen med bestyrelsens beslutning kan optage hybrid kernekapital.
Følg Andelskassen Oikos på Facebook
Copyright © 2017 Andelskassen Oikos, All rights reserved.